Hakkımızda

Danışmanlarımız her zaman önceliğimizdir.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucunda, araçlar hasara uğramakta ve bu nedenle maddi kayıplar yaşamaktadır. Danışanlarımızın maddi kayıplarını kazanın oluşumu itibarı ile giderebilmek adına, bünyemizde çalışan uzman eksper ve danışman avukat kadromuz ile sigorta poliçe teminatları çerçevesinde sigorta şirketlerinin, teminat dışı alacaklar içinse kusurlu sürücü ve ruhsat sahibinin sorumluluğuna gidilerek işlemler yapılmaktadır. Uzman eksper ve danışman avukat kadromuzun yanında destek personelimiz de mevcuttur. Tüm sigorta tazminatlarına ilişkin mevzuat değişiklikleri güncel olarak takip edilmekte ve meydana gelen zararlar ve buna bağlı alacaklar; mevzuatlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararları doğrultusunda değerlendirilerek mağdurların hakları titizlikle korunmaktadır.

Danışanlarımızın mağduriyetini en kısa sürede giderebilmek adına titizlikle ve ekip ruhu ile çalışmalarımız sürdürülmektedir.

video